Pakume müügiks ja anname rendile prügikonteinerid, mis vastavad kõikidle nõutele ja saadavad eri värvitoonides. Pakutavad konteinerid on kergelt teisaldatavad ja tühjendatavad. Ergonoomilised ja vastupidavad konteinerid teevad oma tööd päevast päeva tagades robleemitu prügikoristuse. Valida saab HD polõetüleenist ja metallkonteinerite vahel.

 

Ostetud prügikonteinerite garantii ?
• Anname kõigile kliendile müüdud konteineritele 2-aastase müügigarantii.
• Garantii hakkab kehtima alates konteineri üleandmisest kliendile.
• Garantii hõlmab kõiki garantiiajal kestel ilmnevaid konteineri puudusi, mille põhjus on tootmisviga või mille eest vastutab Prügikonteiner.
• Garantii ei kehti nende konteineri puuduste kohta, mille tekkimise või ilmnemise põhjuseks on konteineri ebaõige kasutamine või mille eest vastutab klient.
• Garantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel peab klient sellest Prügikonteiner’i kirjalikult teavitama esimesel võimalusel.
• Prügikonteiner vahetab välja või parandab garantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel konteineri oma kulul.

 

Prügikonteineri kasutamine
• Kogumisvahendisse võib panna vaid neid jäätmeliike, mille kogumiseks antud kogumisvahend ette on nähtud (vt kleebist konteineril).
• Kogumisvahendi ümbrust ei tohi risustada jäätmete ja ehitusmaterjalide jääkidega.
• Ohutuse tagamiseks võib metallkonteineritele (1,5m3-4,5m3) läheneda vaid nendelt külgedelt, kus on tühjendusluugid.
• Rangelt on keelatud ronida konteineri peale või sisse ja selle küljes rippuda – konteiner võib deformeeruda või ümber kukkuda ja põhjustada raskeid vigastusi.
• Jäätmeid võib konteinerisse panna vaid selleks ettenähtud täitmisluukide kaudu. Enne jäätmete konteinerisse panemist tuleb veenduda, et konteiner on ohutus asendis ja kindlal pinnal.
• Konteineri kaante avamisel ja sulgemisel ning jäätmete konteinerisse paigutamisel tuulise ilmaga tuleb jälgida, et tuul ei lükkaks kaant kinni.
• Konteinerit võib täita vaid kuni servani ja selliselt, et konteineri kaant saaks sulgeda. Keelatud on konteineri ületäitmine ja jäätmete panemine konteineri peale või ümber.
• Kui konteiner ei vasta ohutusnõuetele (on vigane või rikutud), tuleb sellest kohe teavitada jäätmekäitlejat.
• Tuleohutuse tagamiseks peab konteiner paiknema eluruumidest ja autodest vähemalt 3,5 meetri kaugusel.
• Konteineri kasutaja vastutab konteineri nõuetekohase kasutamise eest ning peab tagama jäätmevedajale vaba juurdepääsu konteineri tühjenduspäeval.

 

Meie spetsialistid soovitavad:
Ei tasu soetada kaubandusvõrgust tundmatu konteineri, millel puuduvad ilmastikukindluse ja põrutuskindluse kohta vastavad sertifikaadid. Konteineril peab olema vajalik ääris ülemises servas, et tänapäeval kasutavaid jäätmeveokid saaksid konteinerit tühjendada.

Pöörame Teie tähelepanu ka sellele, et konteinerid mis on valmistatud taaskasutusplastist mõeldud vaid kasutamiseks siseruumides. Samuti peab meeles pidada ka see fakt, et garantiiaeg on sõltuvalt tootjast kehtib üks kuini kaks aastat. Üsna sageli esineb probleeme tundmatute tootjate ja odavamate plastkonteineritega, mis muutuvad pakase talvise ilmaga väga hapraks. Nende konteinerite eluiga jääb lühikeseks. Kõige rohkem koormatakse konteinerit just tühjendamise ajal ja seetõttu juhtubki suurem osa purunemist sellel ajal.

NB! Purunevad ka kvaliteetsed konteinerid. See juhtub siis kui sinna pannakse sobimatuid rohkeid jäätmed või kuhjatakse rohkem jäätmeid kui tohiks. Külmal ajal visatud raske või teravaservne ese võib tekitada mõra. Samuti tuleb meles pidada, et plastmass ei kannata kuuma tuhka.

Eraomanikele soovitame varustada 240, 140 või 80760 liitrilised konteinerid.
Äriklientidele ja korteriühistule paremini sobivad 600- ja 800 liitrilised prügikonteinerid.

Pakume lisaks ka heas korras kasutatud konteinerid, mis on uuetest odavamad, kuid valik on piiratud ja garantiid ei anta.

Lukustavate avadega konteinerid:
Miks kasutada lukustavaid konteinerid? Mõnikord ei jää muud üle kui konteineri lukku panna. Põhjus on lihtne: suurest avast on võimaik kõike sisse visata, seejuures ka olmejäätmed, elekroonikajäätmed, suuremahulised mööbli osad. Samas väikesest avast mittevastavad jäätmed sisse ei mahu.

2-rattalised prügikonteinerid
4-rattalised prügikonteinerid lameda või kumera kaanega

prügivedu

Küsi hinnapakkumist

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Telefon (nõutav)

Teema

Teade