Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1.1. Müügitingimused kehtivad klientide (edaspidi Tellija) ja Reform Financial OÜ teenuste tellimisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta:

1.2. Lisaks käesolevatele Müügitingimustele reguleerib Tellija ja Reform Financial OÜ vahelisi suhteid Hinnakiri.

1.3 Reform Financial OÜ jätab endale õiguse käesolevaid Müügitingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist Reform Financial OÜ eebilehel. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Tellija jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

2. Hinnakiri
2.1 Reform Financial OÜ hinnad koosnevad erinevatest komponentidest, nagu jäätmeliik, konteineri tühjenduse hind, rendipäevade hind (alates 2sest ööpäevast), kilomeetripõhine transpordihind (lisandub Talinna linna piirist väljaspool) .

2.2. Transpordi hind lisatakse ainult siis, kui asute väljaspool Tallinna ning kuvatakse hinnapakkimises pärast asukoha määramist. Transpordi hinda arvestatakse alates linna piirist kõikidel suundadel.

Transpordi hinna vormistamisel palume määrata objekti kaugus Tallinna linna piirist. Kui tellimise teostamisel selgub, et Tellja on tellimuse esitamisel määranud kilomeetrid valesti, siis on Reform Financial OÜ õigustatud esitama lisaarve samade tariifide alusel või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul tagastamisele 5 tööpäeva jooksul.

2.3. Konteineri tühjenduse hinnad sõltuvad jäätmete liigist ja konteinerite mahust, sest sisaldavad jäätmete ladustamist. Tellija võib pärast tellimuse esitamist paigaldada konteinerisse ainult neid jäätmeid, mille äraveo oli tellitud. Kui tellimise teostamisel selgub, et Tellija on tellimuse esitamisel määranud jäätmeliigi valesti, siis on Reform Financial OÜ õigustatud esitama lisaarve hindade vahe alusel või keelduda teenuse osutamisest.

2.4. Konteineri renti arvestatakse 2sest ööpäevast alates. Rendihinna maksumuseks on 4.00 €/ööpäev ja seda lisatakse ainult siis, kui kasutate konteinerit enam kui 1ööpäeva. Kui konteineri kasutamisel selgub, et Tellija ei saa konteinerit kokkulepitud ajal tagastada, siis Reform Financial OÜ on õigustatud esitama lisaarve lisapäevade ja samade tariifide alusel. Kõik lisapäevad kuuluvad juurdearvestamisele ning sellekohane arve edastatakse kliendi poolt määratud e-posti aadressile automaatselt.
Rendihinna teadmiseks tuleb helistada tel: 6871300 või kirjutada e-postile info@konteineriterent.ee Teile sobivat kohaletoomise ja äraviimise aeg.

2.5. Reform Financial OÜ jätab endale õiguse muuta hindu igapäevaselt. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis kehtib tema jaoks hind, mis oli tellimise vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine
3.1. Tellimuse vormistamisel või muutmisel saate abi küsimiseks helistada tasuta abitelefonile: 6871300 suhelda reaalajas klienditeenindusega läbi kodulehe või saata oma nimi ja e-posti aadress kodulehe kiirpäringu vormiga.
4. Teenuse eest tasumine
4.1. Me töötame ettemaksu alusel ja võtame tellimuse töösse juhul, kui meile laekub 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates maksumuse laekumisest Reform Financial OÜ arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimise täitmise hetkeks meie kontole laekunud, siis loeme seda sooviks tellimusest loobuda ja tühistame tellimuse.
Lepinguliste klientide tellimused võetakse töösse alates tellimuse laekumise hetkest. Lepingulised kliendid saavad tellimuste eest tasuda vastavalt määratud maksetähtajale

4.2. Tellimuse tasumisel saab Tellija valida endale sobiva makseviisi
4.2.1. Ülekandega pangakontole – Tellja tasub 100 % tellimuse maksumusest ettemaksuarve arve alusel peale teenuse vormistamist. Klientidele, kes esitavad tellimuse veebist info@konteineriterent.ee kaudu saadetakse ettemaksuarve automaatselt tellimuses näidatud e-posti aadressile. Klientidele, kes esitavad tellimuse telefoni teel saadab klienditeenindaja ettemaksuarve pärast tellimuse sisestamist.
4.2.2 Pangalingiga – Tellija tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Peale teenuse vormistamist ning sobiva internetipanga valimist suunatakse Klient internetipanka, kus ta näeb eeltäidetud maksekorraldust. Peale maksekorralduse kinnitamist lahkuda internetipangast vajutades nuppu “Tagasi kaupmehe juurde».
4.2.3 Krediitkaardiga – Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Peale krediitkaardimakse valiku tegemist klient suunatakse automaatselt krediitkatdiga maksmisele.

5. Teenuste kohaletoimetamine.
5.1. Tellimus kuulub täitmisele tellimuses märgitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul.

5.2. Tellimuse kinnituses toodud tarneaeg kehtib juhul kui 100 % tellimuse maksumusest on tasutud tellimuse esitamise päeval.

5.3. Ettemaskuarvega tasudes peab tasumisele kuuluv summa olema täielikult laekunud enne prügi äraveo päevaks. Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on vajalik täpsustada teenuse osutamise võimalikus eraldi klienditeenindusega, informatsiooni saab tööpäeviti kella 8:00-17:00 klienditeeninduse tasuta abitelefonil: 6871300
Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis Reform Financial OÜ on õigustatud keelduma teenuse osutamisest.
6. Tellimuse tühistamine
6.1. Kliendil on õigus tellimus tühistada igal ajal ennem teenuse osutamise tähtaega. Tellimust ei saa tasuta tühistada kui tellimust on asutud täitma – st prügiveok on paigaldanud Tellijale konteineri. Sellisel juhul tasub Tellija 40€ tühisõidu eest.

6.2. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija saatma kirjaliku vastavasisuluise avalduse aadressile: info@konteineriterent.ee