Müügitingimused

 

  1. Müügitingimuste kehtivus

 

1.1. Müügitingimused kehtivad klientide (edaspidi Tellija) ja Reform Financial OÜ teenuste tellimisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta

1.2. Lisaks käesolevatele Müügitingimustele reguleerib Tellija ja Reform Financial OÜ vahelisi suhteid hinnakiri.

1.3. Reform Financial OÜ jätab endale õiguse käesolevaid Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist Reform Financial OÜ veebilehel. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Tellija jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

 

  1. Hinnakiri

 

2.1. Reform Financial OÜ hinnad koosnevad erinevatest komponentidest, nagu jäätmeliik, konteineri tühjenduse hind, rendipäevade hind (alates 4-st ööpäevast), kilomeetripõhine transpordihind (lisandub Talinna linna väljaspool) .

2.2. Transpordi hind lisatakse ainult siis, kui asute väljaspool Tallinna ning kuvatakse hinnapakkimises pärast asukoha määramist. Transpordi hinda arvestatakse alates linna piirist kõikidel suundadel.

Transpordi hinna vormistamisel palume määrata objekti kaugus Tallinna linna piirist. Kui tellimise teostamisel selgub, et Tellja on tellimuse esitamisel määranud kilomeetrid valesti, siis on Reform Financial OÜ õigustatud esitama lisaarve samade tariifide alusel või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul tagastamisele 5 tööpäeva jooksul.

2.3. Konteineri tühjenduse hinnad sõltuvad jäätmete liigist ja konteinerite mahust, sest sisaldavad jäätmete ladustamist. Tellija võib pärast tellimuse esitamist paigaldada konteinerisse ainult neid jäätmeid, mille äraveo oli tellitud. Kui tellimise teostamisel selgub, et Tellija on tellimuse esitamisel määranud jäätmeliigi valesti, siis on Reform Financial OÜ õigustatud esitama lisaarve hindade vahe alusel või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul Tellijale tagastamisele 5 tööpäeva jooksul.

2.4. Konteineri renti arvestatakse 4-ndast ööpäevast alates. Rendihinna maksumuseks on 4.00 €/ööpäev ja seda lisatakse ainult siis, kui kasutate konteinerit enam kui 1ööpäeva. Kui konteineri kasutamisel selgub, et Tellija ei saa konteinerit kokkulepitud ajal tagastada, siis on Reform Financial OÜ õigustatud esitama lisaarve lisapäevade ja samade tariifide alusel. Kõik lisapäevad kuuluvad juurdearvestamisele ning sellekohane arve edastatakse kliendi poolt määratud e-posti aadressile automaatselt.

Rendihinna teadmiseks tuleb helistada tel: 6871300 või kirjutada e-postile info@konteineriterent.ee Teile sobivat kohaletoomise ja äraviimise aeg.

2.5. Reform Financial OÜ-l on õigus esitada lisaarve 80eur iga ületatud tonni eest juhul kui tellitud konteineri kaal ületab järgmiseid norme: 6m3 korral-1t; 8m3 korral – 1,5t; 10m3 korral – 1,8t; 13m3 korral – 2t; 15m3 korral- 2,5t ning 20m3 korral 3t.

2.6. Reform Financial OÜ jätab endale õiguse muuta hindu igapäevaselt. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis kehtib tema jaoks hind, mis oli tellimise vormistamise momendil.

 

  1. Tellimuse vormistamine

 

3.1. Tellimuse vormistamisel või muutmisel saate abi küsimiseks helistada Reform Financial OÜ tasuta abitelefonile: 6871300 suhelda reaalajas klienditeenindusega läbi kodulehe või saata oma nimi ja e-posti aadress kodulehe kiirpäringu vormiga.

 

  1. 4. Teenuse eest tasumine

 

4.1. Me töötame ettemaksu alusel ja võtame tellimuse töösse juhul, kui meile laekub 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates maksumuse laekumisest Reform Financial OÜ arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimise täitmise hetkeks meie kontole laekunud, siis loeme seda sooviks tellimusest loobuda ja tühistame tellimuse.

Lepinguliste klientide tellimused võetakse töösse alates tellimuse laekumise hetkest. Lepingulised kliendid saavad tellimuste eest tasuda vastavalt määratud maksetähtajale

4.2. Tellimuse tasumisel saab Tellija valida endale sobiva makseviisi

4.2.1. Ülekandega pangakontole – Tellja tasub 100% tellimuse maksumusest ettemaksuarve arve alusel peale teenuse  vormistamist. Klientidele, kes esitavad tellimuse veebist www.konteineriterent.ee kaudu saadetakse ettemaksuarve automaatselt tellimuses näidatud e-posti aadressile. Klientidele, kes esitavad tellimuse telefoni teel saadab klienditeenindaja ettemaksuarve pärast tellimuse sisestamist.

4.3. Nii juriidilise isiku kui ka füüsilise isiku puhul arve mittetähtaegsetel tasumisel on Reform Financial OÜ-l õigus esitada informatsiooni AS-le Krediidiinfo ning võlgnevuste sissenõudmiste teenuste pakkujale.

 

  1. Teenuste kohaletoimetamine

 

5.1. Tellimus kuulub täitmisele tellimuses märgitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul

5.2. Tellimuse kinnituses toodud tarneaeg kehtib juhul kui 100 % tellimuse maksumusest on tasutud tellimuse esitamise päeval.

5.3. Ettemaskuarvega tasudes peab tasumisele kuuluv summa olema täielikult laekunud hiljemalt tellimise teostamise eelnevaks päevaks. Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on vajalik täpsustada teenuse osutamise võimalikus eraldi klienditeenindusega, informatsiooni saab tööpäeviti kella 8:00-17:00 klienditeeninduse tasuta abitelefonil: 6871300

Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on Reform Financial OÜ õigustatud keelduma teenuse osutamisest.

 

  1. Tellimuse tühistamine

 

6.1. Kliendil on õigus tellimus tühistada igal ajal ennem teenuse osutamise tähtaega. Tellimust ei saa tasuta tühistada kui tellimust on asutud täitma – st prügiveok on paigaldanud Tellijale konteineri. Sellisel juhul tasub Tellija 40 € tühisõidu eest.

6.2. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija saatma Reform Financial OÜ -le kirjaliku vastavasisuluise avalduse aadressile: info@konteineriterent.ee